fbpx

/ Polityka prywatności

Niniejszym informujemy Cię (Użytkownik), że w związku z korzystaniem z serwisu pdfgroup.pl (dalej Serwis) oraz fanpage’a marki PDF Group na Facebooku dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/PdfGroupPoland przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły znajdziesz poniżej.

01. Administrator Danych Osobowych

My: Pdf Group Marzena Mieczyńska-Krasulak, przy ul. Kolejowej 19, 40-601 Katowice, NIP 9541066340, REGON 278335179, mail: mgr@pdfgroup.pl, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych. W przypadku pytań albo wątpliwości możesz skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu.

02. Cele, podstawy przetwarzania i czas przetwarzania

Przetwarzanie  Twoich danych  osobowych  jest zgodne z przepisami prawa, w tym zgodne   z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

Przetwarzamy Twoje dane w celu:

 • obsługi zgłoszeń (formularz kontaktowy) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony prawnie interes administratora) – do czasu upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikającego z przepisów prawa,
 • rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony prawnie interes administratora) – do czasu upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikającego z przepisów prawa,
 • jeśli wyrazisz zgodę, w celu zapisywania danych w plikach cookies i gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do czasu wycofania zgody,
 • jeśli wyrazisz zgodę, w celu prowadzenia akcji promocyjnych, w tym konkursów, promocji, loterii i innych działań – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do czasu wycofania zgody, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po tym okresie na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu opisanego w poniższych punktach, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach archiwalnych lub zapewnienia rozliczalności,
 • jeżeli wyrazisz zgodę, w celu przesyłania informacji handlowych o naszych produktach i usługach, promocjach, a także produktach i usługach współpracujących  z nami podmiotów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (SMS, MMS, e- mail) lub marketingu bezpośredniego wykonywanego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, tablet) na wskazany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do czasu wycofania zgody,marketingu bezpośredniego w formie tradycyjnej (papierowej) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony prawnie interes administratora) – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu,
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony prawnie interes administratora) – przez okres w jakim administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne,
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony prawnie interes administratora) – do czasu   upływu   okresu    przedawnienia    potencjalnych    roszczeń    wynikającego  z przepisów prawa.
03. Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które udostępniasz w ramach korzystania z Serwisu. Są to przede wszystkim dane identyfikacyjne podawane w formularzu kontaktowym, w tym imię, nazwisko, adres e-mail. Informujemy, że podczas korzystania z Serwisu może być uzyskiwany dostęp również automatycznie do danych przez pliki cookies („ciasteczka”) lub system Google Analytics zgodnie z informacją poniżej. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych.

04. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom, w tym podmiotom którym zlecamy realizację działań promocyjnych,
 • firmom księgowym,
 • firmom prawniczym,
 • podmiotom powiązanym kapitałowo lub organizacyjnie z Pdf Group,
 • firmom informatycznym,
 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie.
05. Przekazywanie danych do państw trzecich

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

06. Twoje prawa

Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać ich usunięcia,
 • prawo ograniczenia przetwarzania – możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem posiadamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub gdy nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – sprzeciw marketingowy: masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego – jeżeli skorzystasz z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu; sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację: powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody; lub zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie – cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem; w tym celu skontaktuj się za pośrednictwem poczty elektronicznej (mail) na adres: mgr@pdfgroup.pl.

W celu wykonania swoich praw możesz skierować żądanie poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu. Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli upewnić się, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

07. COOKIES - CIASTECZKA

Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (np. w pamięci komputera) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

 • dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika, aby odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego preferencji (ciasteczka są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika – użytkownik anonimowy),
 • przygotowywania statystyk pomagających w poznaniu w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • zapewnienia bezpieczeństwa działania Serwisu.

Możesz w dowolnej chwili skonfigurować swoją przeglądarkę, aby otrzymywać informacje dotyczące ustawień ciasteczek i akceptować ciasteczka indywidualnie, wyłączyć akceptowanie ciasteczek lub skasować ciasteczka na swoim urządzeniu, a po ich usunięciu nie będziemy już mieli możliwości przetwarzania żadnych informacji zapisanych w takim ciasteczku.

Dezaktywacja ciasteczek może spowodować ograniczenie funkcjonalności Serwisu.

08. GOOGLE ANALYTICS

Serwis korzysta z Google Analytics, które jest internetowym narzędziem do analizy statystyk serwisów WWW i analityki internetowej dającym wgląd w ruch danych Serwisu, stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych dostarczanym przez Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności Google Inc. znajduje się pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

09. Sieć społecznościowa

W Serwisie znajdują się odnośniki (linki) do zewnętrznych portali społecznościowych  jak  np. Facebook, Instagram. Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie informacji oraz danych osobowych, aktywują się dopiero po kliknięciu na dany link. Wówczas dochodzi do aktywacji tzw. wtyczki społecznościowej (plug-in) poszczególnych portali społecznościowych, a Twoja przeglądarka łączy Cię z tym serwisem.

Jeśli podczas wizyty w Serwisie klikniesz na wybrany link, dochodzi do przekazania Twoich danych osobowych oraz ich przetwarzania przez dany portal społecznościowy. Jeśli w trakcie odwiedzania Serwisu klikniesz na wybrany link, będąc jednocześnie zalogowanym w danym portalu,  to za pośrednictwem konta na tym  portalu  może  dojść do przekazania  informacji  o odwiedzeniu naszego Serwisu oraz zapisania tego faktu na Twoim koncie w danym portalu społecznościowym. Aby uniknąć takiego działania należy się wylogować z konta na danym portalu społecznościowym przed kliknięciem na dany link.

Cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe oraz związane z tym prawa i obowiązki administratora takiego portalu służące ochronie prywatności użytkowników znajdziesz w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych tego portalu. Za przetwarzanie danych, które uruchamia się po kliknięciu na dany link odpowiedzialny jest dany portal społecznościowy.

10. Partnerzy

W Serwisie mogą znajdować się odnośniki (linki) do zewnętrznych serwisów internetowych prowadzonych przez Administratora lub podmioty współpracujące z Administratorem. Cel oraz zakres przetwarzania danych  osobowych  przez te serwisy oraz związane z tym prawa    i obowiązki administratora takiego serwisu znajdziesz w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych tego serwisu (zazwyczaj nazwanej Polityka prywatności). Za przetwarzanie danych, które uruchamia się po kliknięciu na dany link odpowiedzialny jest dany serwis.

11. Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez nas dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Pdf Group, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez nas wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.